Kimlik İşlemleri

TEMEL KİMLİK

 TEMEL  KİMLİK MÜRACATI İÇİN İSTENEN BELGELER

 

 1. Şahsi Dilekçe
 2. Temel Eğitim Sertifikası (Aslı ve Fotokopisi)
 3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Kan Grubunu Gösterir Belge
 6. Vesikalık Biyometrik Fotoğraf  (2 Adet)
 7. Hastanelerden alınan Sağlı Kurulu Heyet raporu
 8. Parmak izi ve Fotoğraf Kayıt Formu
 9. Adli Sicil Belgesi
 10. Kimlik Kartı Ücreti Dekontu
 11. İl Dışından Kimliği Olanların Diploma Aslı ve Fotokopisi
 12. Özel Güvenlik Ruhsatı Harcı Ödendi makbuzu ve fotokopisi

                                                        

                                                        YUKARIDAKİ MADDELERİN AÇIKLAMASI

 

 • Birinci maddede yazan “Şahsi Dilekçerandevu aldığınızda otomatik olarak yazıcıdan çıkacaktır. Eğer çıkmazsa www.vipsavunma.com sitemizden bir örneğini indirip doldurabilirsiniz. Dilekçede adres, telefon ve diğer bilgiler doğru olarak yazılmalıdır.
 • İkinci maddede belirtilen Temel Eğitim Sertifikasıeğitim kurumumuzdan teslim aldığınız sertifikadır. Bu sertifikanın aslı ve 1 adet fotokopisi evraklar arasında olmalıdır.
 • Üçüncü maddede belirtilen “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu kesinlikle el ile doldurulmamalıdır. Bilgisayarda doldurulmalı ve doldurulduktan sonra muhtara onaylatılmalıdır.
 • Altıncı maddede belirtilen “Biyometrik Fotoğraf kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun, beyaz zemin üzerine açık renk giysi ile (Başörtüsü dahil) son 6 ay içinde ve cepheden çekilmiş olmalıdır. Ayrıca erkekler için sakalsız ve kravatlı olması gerekmektedir.
 • Sekizinci maddede belirtilen “Parmak izi ve Fotoğraf Kayıt Formu” 2008 yılının KASIM ayından sonra ehliyet, pasaport ve silah ruhsatı almak için dijital ortamda parmak izi verdiyseniz size verilen formun 1 adet fotokopisi evrakların arasına koyulmalıdır. Eğer vermediyseniz veya kaybettiyseniz, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde parmak iziniz tekrar alınacaktır.
 • Dokuzuncu maddede belirtilen “Adli Sicil Belgesi” konusu resmi kurumlar için ve E-devlet şifresi ile e-devletten veya Cumhuriyet Savcılıklarından alınabilir.
 • Onuncu maddede bulunan “Kimlik Kartı Ücreti Dekontu” Halk Bankası – TR02 0001 2009 4130 0016 0000 96 nolu hesaba 30 TL yatırılarak dekontu evraklar arasına konulmalıdır. (İnternet dökümü ve bankamatik fişi kabul edilmemektedir.)

           Eğer hiç kimlik almadıysanız ilk defa kimlik çıkartacaksanız Özel Güvenlik Ruhsat Harcı Makbuzu”             

           Vergi Dairelerine 9103 numaralı harç hesabına yatırılmalı ve dekontun aslı alınarak evraklar içerisine                

           koyulmalıdır. (2019 yılı için kimlik harç ücreti 737.00 TL’dir.)

           Eğer hiç kimlik almadıysanız ilk defa kimlik çıkartacaksanız Sağlık Kurulu Raporualındığı tarihten

           itibaren 1 yıl geçerlidir.      

Kimlik randevusu www.e-randevu.istanbul.pol.tr/  alınacaktır.